Përse nuk mund ta riktheni vezën e thyer? Lidhet me origjinën e universit, ‘përplasje’ mes shkencës dhe fesë!


Parimi që e bën të pamundur për ju ta riktheni vezën në gjendjen që ka qenë është i njejti parim që e bën të pamundur rikthimin e universit në një Big Bang, kjo e shpjegon pse koha ecë vetëm përpara.
Ky parim quhet entropi, shkruan curiosity
Largo reklamën

Vazhdo artikullin e plotë